De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Ridder van der Maelstede tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Ridder van der Maelstede expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Scouting Ridder van der Maelstede garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting Ridder van der Maelstede hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder Scoutpedia, Scoutingforum en eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Ridder van der Maelstede de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Ridder van der Maelstede aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Scouting Ridder van der Maelstede niet geverifieerd.

Contactgegevens uit Scouts Online

Contactgegevens van Scoutinggroepen, -regio's, -projecten en -organisatieonderdelen zijn afkomstig uit Scouts Online. Gegevensbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van juiste en actuele informatie. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is door Scouting Ridder van der Maelstede niet geverifieerd.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Ridder van der Maelstede is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Ridder van der Maelstede aan te bieden met uitzondering van erkende organisatie onderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Ridder van der Maelstede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Ridder van der Maelstede op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
  2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Ridder van der Maelstede of aan u wordt gezonden,
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
  5. misbruik van deze internetsite,
  6. verlies van gegevens,
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Ridder van der Maelstede.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting Ridder van der Maelstede behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van Scouting Ridder van der Maelstede merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Fotomateriaal en content

Content en foto's zijn © Scouting Ridder van der Maelstede en diverse fotograven. Wilt u iets van dit fotomateriaal of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.