In de beheerstichting zijn de bezittingen van de groep ondergebracht, zoals het gebouw en het groepsmateriaal. Deze stichting heeft als doel het ondersteunen van de groep door het beheren en onderhouden van het gebouw, het terrein en het (grote) materiaal. Ook draagt de beheerstichting zorg voor de verhuur van gebouw en terrein aan derden. De beheersstichting kent een eigen bestuur, bestaande uit maximaal negen leden waaruit een voorzitter, secretaris en penningmeester worden gekozen.