Copyright © 2010 - 2014 Scouting Ridder van der Maelstede. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Ridder van der Maelstede, materiaal dat zich op de Scouting Ridder van der Maelstede websites bevindt, of dat op een met de Scouting Ridder van der Maelstede websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.