Activiteitengebieden

Het werken met activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. Er zijn acht activiteitengebieden en deze indeling is in iedere speltak gelijk. Per speltak wordt invulling gegeven aan deze activiteiten, passend bij de leeftijd van de jeugdleden. Niet elke activiteit zal in elke speltak evenveel aandacht krijgen.

Uitdagende scoutingtechnieken

Bij Scouting worden zowel oude als nieuwe technieken gebruikt. In het activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken zijn de activiteiten opgenomen waar je een bepaalde techniek bij nodig hebt. Hierbij kun je denken aan: hakken, zagen, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, schiemannen, pionieren, zeilen, roeien, wrikken, primitief koken, seinen, vliegen en modelbouw.

Buitenleven

Veel activiteiten van Scouting vinden buiten plaats. In dit activiteitengebied vind je dan ook de activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

Expressie

Expressie zijn alle creatieve dingen die je doet waarbij je iets laat zien van jezelf. Dat kan zijn met een tekening, een foto, een verhaal of muziek. Maar ook met dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen of allerlei knutselwerken.

Sport & Spel

Bij het activiteitengebied Sport & Spel kun je veel verschillende soorten spellen en sporten doen; korte en lange spelen, bekende en onbekende sporten, een bordspel of een postenspel. Verder proberen we regelmatig aandacht te besteden aan klimmen en abseilen.

Identiteit

Iedereen is anders. Je hebt je eigen voorkeuren, dingen waar je goed in bent en dingen waar je in gelooft. Bij het activiteitengebied Identiteit kom je meer over jezelf en anderen te weten door er met anderen over te praten.

Samenleving

Iedereen maakt deel uit van de samenleving. met de activiteiten die bij dit activiteitengebied horen, kom je meer te weten over de omgeving om je heen, bijvoorbeeld over het culturele erfgoed in Nederland.  Ook kun je ook iets betekenen voor de samenleving door er iets voor te doen.

Internationaal

Scouting is een internationale, wereldwijde organisatie. Bij het activiteitengebied Internationaal doe je dan ook activiteiten waarbij je meer te weten komt over Scouting wereldwijd en over andere culturen. De scouts en de explorers gaan geregeld op kamp naar het buitenland. Je kunt natuurlijk ook meedoen aan internationale uitwisselingen zoals de Wereld Jamboree.

Veilig & Gezond

Als scout wil je natuurlijk wel gezond blijven. Bij het activiteitengebied Veilig & Gezond ga je aan de slag met koken, hygiëne, EHBO, veiligheid en ook omgaan met elkaar. We streven ernaar dat iedereen veilig kan omgaan met materialen en dat elke scout zich ook veilig voelt binnen de groep.