Scouting Kapelle

Geschiedenis

Al sinds 1935 spelen jongens en meisjes het spel van scouting in de gemeente Kapelle. In Nederland bestaat Scouting inmiddels al meer dan 100 jaar!

Op 5 april 1935 doen verkenners van de “Hertog van Beijeren” groep uit Goes tijdens een propaganda-avond in hotel “De Zwaan” hun best om goede reclame voor de padvinderij te maken in onze gemeente Kapelle. Dit kwam voort uit het feit dat na een eerste verkenner uit Kapelle, de heer Jan Ganseman, meerdere Kapelse jongens aansluiting vonden bij deze Goese groep maar eigenlijk toch liever hun spel wilden spelen in een eigen Kapelse groep.

De propaganda-avond werd een succes en zo konden op 3 juli 1935 8 verkenners geïnstalleerd worden. Hiermee was een nieuwe padvinderijvereniging in de gemeente Kapelle geboren, de Ridder van der Maelstede groep. Al snel waren er verkenners genoeg om met twee patrouilles te draaien. De hele groep bestaat dan alleen nog uit oudere jongens tussen de 12 en 17 jaar. Een jaar later was er voldoende animo om ook een horde welpen te starten, bedoeld voor de jongens van 6 tot 12 jaar.

De wereldjamboree in 1937, die net als in de zomer van 1995 in Nederland werd gehouden, was beslist een hoogtepunt. De groep kon na zo’n evenement niets anders dan verder opbloeien. Maar helaas kwam daar de oorlogsjaren…. De activiteiten werden hierdoor minimaal. Na de oorlog werd het spel van verkennen weer opgevat. Het zou toch nog een poosje duren, t.w. tot september 1966, dat er weer een nieuwe welpenhorde kwam.

In de 70’er jaren drong ook binnen de gelederen van de Ridder van der Maelstede de emancipatie door. in 1975 werd de eerste kring kabouters opgericht, bedoeld voor meisjes tussen de 6 en 12 jaar en een padvindstersvendel voor de meisjes tussen 12 en 16 jaar. In de leeftijdsgroep na 16 jaar werden de initiatieven genomen om een stam op te richten. In 1976 was ook deze speltak een feit. Zij noemde zich naar de eerste hopman, de heer Van Gelderen.

Een Gebouw

Onze groep is begonnen in een schuurtje op een stuk land van het graszadenbedrijf “Van der Have”. Met renteloze obligaties kon een gebouwtje gekocht worden wat wat op een wei in de “Braanjenhoek” (aan de Noordweg) werd geplaatst. Na de oorlog moest de groep verplaatsen. Er werd een plaatsje aan de Wemeldingse Zandweg (Grientweg) gevonden op land van de familie Wisse-Nijssen. Vanwege de verkaveling moesten we daar weg. Een nieuwe lokatie werd gevonden in de Willem Annapolder op de voormalige vuilstortplaats. In augustus 1978 kon daar een mooi gebouw van voormalige noodbarakken worden geopend.

Goed opgeknapt, maar toch tweedehands noodlokalen, zijn na totaal dertig jaar intensief gebruik echt versleten. Vandaar dat in 1988/1989 de onderhandelingen met de gemeente werden gestart over een nieuw gebouw. Een tweetal jaren later werd de bodem bemonsterd en helaas, de grond van ons prachtige terrein bleek iets te veel vervuild om een nieuw gebouw op te plaatsen. Na onderhandelingen met de gemeente, subsidiegevers en aannemers, en met veel hulp van ouders en bedrijven was het dan zover dat we ons gebouw aan het Bospad in 1995 konden openen. Een gebouw waar we qua grootte en uitvoering beretrots op zijn.

Ridder van der Maelstede

De Ridder van der Maelstede heeft maarliefst ruim 150 leden en wordt mogelijk gemaakt door ruim 50 vrijwilligers. De Ridder van der Maelstede valt onder de Regio Zeeland. De regio ondersteunt de groepen met speladviezen, trainingen voor leidinggevenden en de uitleen van materialen. Alle regio’s vormen samen Scouting Nederland. In totaal bevat Scouting Nederland 1.100 Scoutinggroepen met gezamenlijk maar liefst 85.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers. Scouting maakt onderscheid tussen land-, water- en luchtscouts. De Ridder van der Maelstede behoort tot de landscouts van Scouting Nederland.