Bestuur

Groepsbestuur

Onze groep is een groepsvereniging en heeft daarom een eigen groepsbestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en groepsbegeleider. Het groepsbestuur zorgt ervoor dat de kaderleden worden ondersteund bij het uitvoeren van het scoutingspel met onze jeugdleden. Het bestuur maakt het beleid, zorgt voor de bijbehorende begroting en draagt zorg voor de administratie. Ook zorgt het bestuur voor de begeleiding van de kaderleden en de leidingteams.

Stichtingsbestuur

In de beheerstichting zijn de bezittingen van de groep ondergebracht, zoals het gebouw en het groepsmateriaal. Deze stichting heeft als doel het ondersteunen van de groep door het beheren en onderhouden van het gebouw, het terrein en het (grote) materiaal. Ook draagt de beheerstichting zorg voor de verhuur van gebouw en terrein aan derden. De beheersstichting kent een eigen bestuur, bestaande uit maximaal negen leden waaruit een voorzitter, secretaris en penningmeester worden gekozen.