Onze groep heeft behoefte aan directer en meer georganiseerd contact met de ouders van onze jeugdleden. Daarnaast zijn wij als groep recentelijk een (juridische) vereniging geworden. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van onze groep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom nemen hun ouders, de wettelijke verantwoordelijken van de kinderen, die invloed in hun plaats over. Elke leeftijdsgroep heeft in principe één oudervertegenwoordiger. Deze oudervertegenwoordigers zijn ouders van kinderen die bij die speltak(ken) zitten.

Oudervertegenwoordigers maken deel uit van de groepsraad, waardoor ze inspraak hebben in de beslissingen die worden genomen binnen de groep. Natuurlijk kunnen ze ook zelf ideeën aanreiken om verbeteringen door te voeren. De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ook zijn ze, naast de leiding, aanspreekpunt voor de andere ouders.