Scouting Kapelle maakt ter ondersteuning van het groepsbestuur, de beheerstichting en het scoutingspel gebruik van een werkgroepenstructuur om belangrijke taken binnen de groep zo goed mogelijk te verdelen en verantwoordelijkheden goed te beleggen. De werkgroepen maken het mogelijk om leiding, plusscouts, bestuur en ouders actief te betrekken bij voor hen aansprekende onderwerpen.

De werkgroepen worden aangestuurd door een werkgroepleider, die voortkomt uit de kaderleden of buitengewone leden. De werkgroepen zijn direct verantwoording schuldig aan het groepsbestuur.

Werkgroep Onderhoud gebouw

Het scoutinggebouw is voor onze groep van onschatbare waarde. In deze werkgroep zitten daarom de vrijwilligers die zich bezig houden met het onderhouden van ons gebouw en bijgebouw. Dit “klusteam” voert allerhande kleine en grote reparaties uit, zoals lampjes vervangen, lekkages verhelpen of een gebroken ruit vervangen. Ook zorgen ze voor een onderhoudsplanning en organiseren ze de gezamenlijke klusdagen.

Werkgroepleider: Pierre Saaman (MOT / leiding shantiwelpen)

Werkgroep Onderhoud terrein

In deze werkgroep zitten de vrijwilligers die zich bezig houden met het onderhouden van het terrein rondom het gebouw. Hier moet gedacht worden aan snoeien, het straatwerk, het maaien van de grasvelden, het onderhouden van de speeltoestellen en het repareren van het hekwerk.

Werkgroepleider: Wouter Luteijn (MOT)

Werkgroep Schoonmaak

De vrijwilligers van deze werkgroep ontfermen zich over het schoon en netjes houden van het gebouw en het terrein. Zij maken de corveeroosters en zien erop toe dat ze nageleefd worden. Ook zorgen ze voor het scheiden van het afval, het laten legen van de afvalcontainer en het wegbrengen van de lege flessen. Ze zijn verantwoordelijk voor de legionellapreventie door het opstellen van een spoelrooster voor de waterleidingen. Naast het reguliere corvee plannen ze een aantal schoonmaakdagen per jaar. Tenslotte zorgen ze voor het draaien van de wassen en het doen van de algemene boodschappen.

Werkgroepleider: Petra de Jonge (MOT / teamleider welpen)

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie onderhoudt onze website, de social media en de nieuwsbrief. Daarnaast ondersteunen ze het groepsbestuur met de digitale ledenadministratie. Gebeuren er bijzondere dingen, dan zorgt de werkgroep voor een persbericht aan de media. Ook houden ze het archief bij van onze vereniging en zijn ze verantwoordelijk voor de aankopen bij de Scoutshop en de verkoop van T-shirts en truien. Tenslotte zorgen ze voor het maken van foto’s, folders en flyers.

Werkgroepleider: Leon Eertink (MOT)

Werkgroep Materiaalbeheer

De werkgroep Materiaalbeheer ontfermt zich over al het materiaal dat gebruikt wordt door de speltakken. Zij houden in de gaten dat de kwaliteit en veiligheid van het materiaal in goede staat blijft. De speltakken zullen hierbij uiteraard een helpende hand bieden en alle defecten melden bij de materiaalbeheerders. Ze zorgen voor het uitgeven en innemen van het materiaal en voor een goede opslag wanneer het materiaal niet wordt gebruikt.

Werkgroepleider: Erik van Cadsand (MOT / teamleider scouts)

Werkgroep Verhuur

De verhuur van ons scoutinggebouw en terrein aan andere (scouting)groepen is een zeer belangrijke bron van inkomsten. De vrijwilligers van de werkgroep Verhuur ondersteunen de verhuur coördinator van de beheerstichting bij het maken van afspraken met huurders, het in- en uitchecken van groepen en het bijhouden van de verhuurkalender. Ook houden ze het sleutelplan van het gebouw bij. 

Werkgroepleider: Eric Caspers (Voorzitter stichtingsbestuur)